БИО-Логично!

Био-Фермерите работят в хармония с природата: Основната цел при екологичното земеделие е създаването на възможно най-затворен и естествен кръговрат между човека, животните и природата.

„Еко начин на живот“

Посяване, обработка и прибиране на реколта, неувреждащи околната среда


Най-нови техники, които гарантират качеството на отглежданите селскостопански култури

Етично задължение към клиенти, снабдители и работници

Отговорно обработване на естествени ресурси, за да осигурим на следващите поколения високо качество на живот

Създаването на връзката между фермерите и преработвателите на суровини е наша задача.


Нашите дългогодишни контакти с био фермери от Германия и Европа са основата на едно оптимално сътрудничество, изпълнено с доверие. Чрез разнообразните ни връзки с клиенти и преработватели на аграрни суровини познаваме изискванията им и нуждите на нашите партньори.


Откритата и честна комуникация и прозрачността спрямо всички страни са предпоставка за гарантираното проследяване на продукцията без пропуски. Целта е да се държим с всички страни честно и справедливо.

домHome_BG.html
бизнесUnternehmen_BG.html
ПродуктиProdukte_BG.html
БИО-Логично!
ЛогистикаLogistik_BG.html
ГалерияGalerie_BG.html
Контакт    Kontakt_BG.html
Общи условияImpressum_BG.html
качествоOualitat_BG.html