Общи условия

Зад кулисите...

Гаранции и откази от отговорност


Въпреки внимателната проверка не поемаме отговорност за съдържанието. Ако съдържанието или представянето на тези страници нарушават правата на трети лица или законовите изисквания, то ние Ви молим това да ни бъде съобщено директно, без юридически разходи. Информация, която евентуално се намира на тези страници и нарушава законодателството за защита на интелектуалната собственост, не може да бъде отстранена от носител на тези права без нашето съгласие. Ние гарантираме, че пасажите, срещу които с основание имате възражения, незабавно ще бъдат отстранени, без да е необходимо да предприемате юридически действия. AgrarImpex GmbH въпреки това не поема отговорност за пълнотата или актуалността на предоставените информации или други данни. Въпреки това отхвърляме напълно всякакви разходи, причинени от Вас без предварителен контакт с нас. Евентуални искове за отговорност срещу AgrarImpex GmbH относно щети от какъвто и да е вид, причинени от използването на предложените информации и данни, са изключени, доколкото от страна на AgrarImpex GmbH няма доказана вина. Евентуални предложения подлежат на промяна. AgrarImpex GmbH изрично си запазва правото да променя или изтрива целия асортимент или само определени части от него без предупреждение. Не поемаме отговорност за пълнотата, правотата или актуалността.


Special Thanks to: Melissa Maples | Ben Rains

Agrar Impex GmbH

Donaustaufer 378, Gebäude 1

93055 Regensburg

Germany

мениджър: Ramin Morady

Tel. +49 (0)941 - 20827550

Fax. +49 (0)941 - 20827552

www.agrar-impex.de

info (a) agrar-impex.de

Handelsregister Regensburg

HRB-Nummer: HRB 11385

DE-ÖKO-005  Kontrollstelle

Gerichtsort: Regensburg

домHome_BG.html
бизнесUnternehmen_BG.html
ПродуктиProdukte_BG.html
БИО-Логично!Bio_BG.html
ЛогистикаLogistik_BG.html
ГалерияGalerie_BG.html
Контакт    Kontakt_BG.html
Общи условия
качествоOualitat_BG.html